» Unihoitajat » Unihoitajapätevyyden hakeminen

Unihoitajapätevyyden hakeminen

ESRS (European Sleep Research Society) on määritellyt eurooppalaisen Unihoitajan pätevyysvaatimukset. Suomen Unihoitajaseura on näiden kriteerien pohjalta laatinut suomalaiseen terveydenhuollon toimintaympäristöön sopivat Unihoitajan pätevyysvaatimukset.

Pätevyyttä voivat hakea kokeneet terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka työskentelevät aktiivisesti erilaisten unirekisteröintien, unitutkimusten ja unihäiriöiden hoidon parissa.

Hakijan on oltava jäsenenä kansallisessa unitutkimusseurassa (Suomessa SUS) sekä Suomen Unihoitajaseurassa (SUHS).

Sertifiointi myönnetään, jos teoreettinen tietämys ja käytännön kokemus täyttää liitteenä olevat vaatimukset. Lisäksi uniklinikan erikoislääkärin tulee vahvistaa, että hakija täyttää kyseiset vaatimukset.

Hakijan tulee laatia vaatimusten pohjalta hakemus, jossa huolellisesti perustellen kohta kohdalta osoittaa tietämyksensä käytännön- ja teorian osaamisesta. Älä vastaa essee -tyyppisesti, vaan todista teoriaosaaminen viittaamalla aihealuetta käsitelleeseen koulutukseen, luentoon (liitä ohjelma ja osallistumistodistus) ja/tai kirjallisuusviitteeseen. 

Hakemus liitteineen lähetetään SUS:n Unihoitajapätevyysvastaavalle (tuula.tanskanen@hus.fi tai postitse Tuula Tanskanen, Rajamäenkatu 3, 08150 Lohja). Hakemus käsitellään SUS:n hallituksessa ja hakija saa tiedon pätevyyden myöntämisestä/ eväämisestä (perustelut sekä täydennystarpeet) henkilökohtaisesti. Pätevyydestä saa todistuksen.

2021_UNIHOITAJA_UNETTOMUUSHOITAJA_hakukaavake

2021_UNIHOITAJA_UNIAPNEAHOITAJA hakukaavake

2021_UNIHOITAJA_UNITUTKIMUSHOITAJA_hakukaavake

 

Myönnetyt unihoitajapätevyydet löytyvät SUS:in sivuilta http://www.sus.fi/tutkimusalueet/kliininen-unilaaketiede/unihoitajapatevyys/