Hoitoon sitoutuminen

Uniapneapotilaan ohjauksen tavoitteena on hoitoon sitoutuminen. Hyvä potilasohjaus lisää hoitoon sitoutumista.

Hoitoon sitoutuminen määritellään:

”Se, kuinka henkilön käyttäytyminen – lääkkeiden ottaminen, ruokavalion noudattaminen ja /tai elämäntapojen muuttaminen – vastaa terveydenhuollon henkilön kanssa yhdessä sovittuja ohjeita.”

Hoitoon sitoutuminen eroaa hoitomyöntyvyydestä mm. siinä, että hoitoon sitoutumisessa potilas on samaa mieltä suosituksista. Potilaan tulee aktiivisena kumppanina sopia hoidostaan yhdessä terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Onnistumisen edellytyksenä on potilaan ja terveydenhuoltohenkilöstön välinen hyvä kommunikaatio.

Huono hoitoon sitoutuminen johtaa hoidon laiminlyöntiin ja huonoon taudin hallintaan. Tällöin hoidosta ei saada täyttä hyötyä, sairaudesta aiheutuu komplikaatioita, potilaiden elämänlaatu huononee ja terveydenhuollon resursseja tuhlaantuu.

MIKÄ LISÄÄ HOITOON SITOUTUMISTA?

  • Hoito suunnitellaan yhdessä
  • Positiivinen palaute
  • Hyvä hoitotulos
  • Hyvä hoitomotivaatio
  • Normaaliuden tunne
  • Läheisiltä saatu tuki
  • Vertaistuki
  • Terveydenhuoltohenkilöstön tuki
  • Pelko sairauden aiheuttamista oireista ja komplikaatioista
  • Pitää ymmärtää ”repsahduksenkin” hetkiä

Terveydenhuollon henkilöstön tulisi pystyä arvioimaan potilaan valmiutta noudattaa ohjeita, antamaan neuvoja ohjeiden noudattamiseksi ja seuraamaan potilaan edistymistä jokaisella tapaamiskerralla.

Lähde: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja.Pohjan piiri 2/2006. Artikkeli: Pitkäaikaisesti sairailla hoitoon sitoutumisessa on ongelmia. Haastattelussa Helvi Kyngäs.

http://www.ppshp.fi/attachment.asp?Item=30001