» SUHS ry » Arvot

Arvot

Unihoitajaseuran toimintaa ohjaavat arvot

  • Ammattitaitoisuus
  • Avoimuus
  • Yhteistyökyky
  • Tasa-arvo
  • Asiakaslähtöisyys
  • Voimavaralähtöisyys

 

Seuran tehtävät ja tavoitteet:

  • yhdistää unitutkimusten ja unihäiriöiden hoidon parissa työskenteleviä ammattilaisia
  • koulutuksen ja kurssitoiminnan järjestäminen jäsenille
  • tiedon jakaminen unihäiriöiden tutkimisesta ja hoidosta potilaille, heidän omaisilleen, suurelle yleisölle ja tiedotusvälineille
  • valtakunnallisiin projekteihin osallistuminen
  • unihoitajien verkostoituminen
  • unihoitajien työnkuvan kehittäminen
  • unihoitajien ammattitiedon ja -taidon lisääminen