» SUHS ry » Arvot

Arvot

Unihoitajaseuran toimintaa ohjaavat arvot

 • Ammattitaitoisuus
 • Avoimuus
 • Yhteistyökyky
 • Tasa-arvo
 • Asiakaslähtöisyys
 • Voimavaralähtöisyys

 

Seuran tehtävät ja tavoitteet:

 • yhdistää unitutkimusten ja unihäiriöiden hoidon parissa työskenteleviä ammattilaisia
 • koulutuksen ja kurssitoiminnan järjestäminen jäsenille
 • tiedon jakaminen unihäiriöiden tutkimisesta ja hoidosta potilaille, heidän omaisilleen, suurelle yleisölle ja tiedotusvälineille
 • valtakunnallisiin projekteihin osallistuminen
 • unihoitajien verkostoituminen
 • unihoitajien työnkuvan kehittäminen
 • unihoitajien ammattitiedon ja -taidon lisääminen