SUHS ry

Suomen Unihoitajaseura ry perustettiin ensimmäisessä valtakunnallisessa unihoitajaseminaarissa Helsingissä 22.4.2005.

Seuran tehtävänä on:

  • unitutkimusten sekä unihäiriöiden hoidon parissa työskentelevien ammattilaisten välinen yhteistyö
  • unihoitajien työnkuvan kehittäminen
  • ammattitiedon ja –taidon lisääminen
  • unihoitajien verkostoituminen
  • kurssitoiminnan ja koulutuksen järjestäminen
  • tiedon jakaminen potilaille, heidän omaisilleen, suurelle yleisölle ja tiedotusvälineille
  • yhteydenpito unitutkijoihin, valtakunnallisiin projekteihin ja yhteistyökumppaneihin.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen terveydenhuoltoalan ammattilainen, joka työskentelee uni- ja vireystilatutkimusten ja hoidon parissa. Jäsenten valinnasta päättää hallitus.

Jäsenkunta

Jäseniä  oli vuoden 2018 loppuun mennessä noin 140. Jäsenkunta koostuu laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä, joiden työtehtäviin kuuluvat uni-ja vireystilatutkimukset, unihäiriöpotilaiden hoito ja seuranta sekä niihin liittyvä ohjaus ja neuvonta.

Kannatusjäseninä ovat olleet seuraavat yhteistyökumppanit: Suomen Philips Oy, Suomen ResMed Oy, Suomen Tempur Oy, Fischer & Paykel  ja SomnoMed