SUHS ry

Suomen Unihoitajaseura ry perustettiin ensimmäisessä valtakunnallisessa unihoitajaseminaarissa Helsingissä 22.4.2005.

Seuran tehtävänä on:

  • unitutkimusten sekä unihäiriöiden hoidon parissa työskentelevien ammattilaisten välinen yhteistyö
  • unihoitajien työnkuvan kehittäminen
  • ammattitiedon ja –taidon lisääminen
  • unihoitajien verkostoituminen
  • kurssitoiminnan ja koulutuksen järjestäminen
  • tiedon jakaminen potilaille, heidän omaisilleen, suurelle yleisölle ja tiedotusvälineille
  • yhteydenpito unitutkijoihin, valtakunnallisiin projekteihin ja yhteistyökumppaneihin.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen terveydenhuoltoalan ammattilainen, joka työskentelee uni- ja vireystilatutkimusten ja hoidon parissa. Jäsenten valinnasta päättää hallitus.

Jäsenkunta

Jäseniä  oli vuoden 2018 loppuun mennessä noin 140. Jäsenkunta koostuu laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä, joiden työtehtäviin kuuluvat uni-ja vireystilatutkimukset, unihäiriöpotilaiden hoito ja seuranta sekä niihin liittyvä ohjaus ja neuvonta.

Kannatusjäseninä ovat olleet seuraavat yhteistyökumppanit: Suomen Philips Oy, Suomen ResMed Oy, Suomen Tempur Oy, Fischer & Paykel  ja SomnoMed

Sairaanhoitajaliitto ry:n asiantuntijajaosto

Sairaanhoitajaliiton hallitus hyväksyi 18.6.2021 kokouksessaan Suomen unihoitajaseura ry:n Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoksi. Olemme iloisia alkavasta yhteistyöstä!

Sairaanhoitajaliitto on sairaanhoitajien oma ammatillinen yhteisö, joka tekee sairaanhoitajien työn merkityksen näkyväksi ja nostaa rohkeasti sairaanhoitajien äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Haluamme tukea sairaanhoitajia pitämään huolta osaavasta ja asiantuntevasta ammatistaan sekä omasta hyvinvoinnistaan.