SUHS ry

Suomen Unihoitajaseura ry perustettiin ensimmäisessä valtakunnallisessa unihoitajaseminaarissa Helsingissä 22.4.2005.

Seuran tehtävänä on:

  • unitutkimusten sekä unihäiriöiden hoidon parissa työskentelevien ammattilaisten välinen yhteistyö
  • unihoitajien työnkuvan kehittäminen
  • ammattitiedon ja –taidon lisääminen
  • unihoitajien verkostoituminen
  • kurssitoiminnan ja koulutuksen järjestäminen
  • tiedon jakaminen potilaille, heidän omaisilleen, suurelle yleisölle ja tiedotusvälineille
  • yhteydenpito unitutkijoihin, valtakunnallisiin projekteihin ja yhteistyökumppaneihin.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen terveydenhuoltoalan ammattilainen, joka työskentelee uni- ja vireystilatutkimusten ja hoidon parissa. Jäsenten valinnasta päättää hallitus.

Jäsenet ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden työtehtäviin kuuluvat uni-ja vireystilatutkimukset, unihäiriöpotilaiden hoito ja seuranta sekä niihin liittyvä ohjaus ja neuvonta.

Kannatusjäseniämme ovat seuraavat yhteistyökumppanit: ResMed Finland Oy, Tempur Sealy Suomi Oy, Fischer & Paykel Healthcare  ja SomnoMed Finland Oy.

Suomen unihoitajaseura ry:n on  Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostossa.

Sairaanhoitajaliitto on sairaanhoitajien oma ammatillinen yhteisö, joka tekee sairaanhoitajien työn merkityksen näkyväksi ja nostaa rohkeasti sairaanhoitajien äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Haluamme tukea sairaanhoitajia pitämään huolta osaavasta ja asiantuntevasta ammatistaan sekä omasta hyvinvoinnistaan.