» Uni ja unihäiriöt » Unisanasto

Unisanasto

 LYHENTEITÄ
AHI               Unenaikaisten hengityshäiriöiden esiintymistiheyttä kuvaava luku (apnea-    hypopnea index)
BMI            Painoindeksi (body mass index)
BSSO          Alaleuan pidennys (bilateral sagittal split osteotomy)
CPAP          Jatkuva ylipainehengitys (continuous positive airway pressure)
EEG            Aivosähkökäyrä (electroencephalography)
EKG            Sydämen sähkökäyrä (electrocardiography)
EMG           Lihassähkökäyrä (electromyography)
EOG           Silmän sähkökäyrä (electro-oculography)
ESS            Epworthin uneliaisuusasteikko (Epworth Sleepiness Scale)
FESS          nenän ja nenän sivuonteloiden tähystysleikkaus (functional endoscopic sinus surgery)
GGA           Genioglossuslihaksen kiinnityksen eteensiirto (Genioglossal MuscleAdvancement) 
MMA           Ylä- ja alaleuan eteensiirto (Maxillomandibular advancement)
MSLT          Univiivetutkimus (Multiple Sleep Latency Test)
MWT           Hereilläpysymistesti (Maintenance of Wakefulness Test)
ODI            Unenaikaisten happikyllästeisyyden laskujen esiintymistiheyttä kuvaava luku (Oxyhemoglobin Desaturation Index)
OSLERIN testi   Vireystilaa mittaava tutkimus (Oxford Sleep Resistance Test), jossa selvitetään erityisesti kykyä pysytellä hereillä ärsykeköyhässä ympäristössä
RFTA                 radioaaltoihin perustuva ablaatio. Ns. radiotaajuus termaalisessa kudoskäsittelyssä pehmeään kitalaen tai kielen kannan kudoksia kuumennetaan elektrodin välityksellä, minkä seurauksena muodostuu nekroosia ja edelleen arpikudosta, joka jäykistää näitä rakenteita. (Radiofrequency thermal ablation)
Septoplastia     nenän väliseinän korjausleikkaus
SpO2          Pulssioksimetrilla mitattu happikyllästeisyys
UPPP          Nielun avarrusleikkaus (Uvulopalatopharyngoplasty)