» Unihoitotyö » Uni ja unihäiriöt » Vaikuttava potilasohjaus

Vaikuttava potilasohjaus

VAIKUTTAVIA MENETELMIÄ ELINTAPAOHJAUKSEEN: 

Pystyvyyden lisääminen on keskeisiä keinoja käyttäytymismuutoksen aikaansaamisessa. Pystyvyyden lisääntyminen vaikuttaa myönteisesti elämäntapojen muutokseen.

  • Kykyihinsä uskova potilas panostaa muutosyrityksiin sinnikkäämmin eikä helposti lannistu vastoinkäymisistä ja repsahduksista.
  • Palaute aiemmasta toiminnasta sekä toisen henkilön toiminnan havainnointi ja siitä oppiminen(”noin tuo toinenkin pystyy, joten minäkin pystyn”) lisää potilaan pystyvyyttä.

Motivoivaa haastattelua kannattaa käyttää erityisesti motivaation herättelyssä ja sitoutumisen kasvattamisessa.

  • Tärkeää on välttää tuomitsevaa asennetta sekä suostuttelua, joilla molemmilla on psykologisia haittavaikutuksia.
  • Potilasta tulisi ohjata itse puhumaan muutoksen tarpeesta ja mahdollisuuksista.
  • Tehokas tekniikka on ohjaaminen oman käyttäytymisen seurantaan
  • kuten myös erilaisten potilasta koskevien testitulosten käyttö ja tuloksista nousevien havaintojen tarkastelu, konkreettisten tavoitteiden asettelu, suunnittelu, seuranta ja palautteenanto potilaalle.

Katso myös Ratkaisukeskeinen menetelmäKysy ravitsemuksesta ja

Kognitiivinen käyttäytymisterapia